Štampa

NNV

on .

Nastavno - naučno vijeće Fakulteta čine zaposleni nastavnici i saradnici, sa punim radnim vremenom, i studenti u skladu sa zakonskim proipisima.
Nastavno - naučno vijeće:
•    donosi statut fakulteta,
•    daje mišljenje dekanu o akademskim, naučnim i stručnim pitanjima,
•    prati rad studenata na Fakultetu,
•    daje prijedloge Senatu Univerziteta o izmjenama u studijskim programima, nastavnim metodama,
•    predlaže rektoru imenovanje dekana i prodekana,
•    bira predstavnika u Senat,
•    predlaže Senatu program razvoja organizacione jedinice,
•    daje prijedloge Senatu za broj studenata, kao i  kriterijum za upis na Fakultet.

Naučno - nastavno vijeće

Prof.dr Vesna Milić,dekan 

Prof.dr Mirko Kulina

Prof.dr Slađana Petronić

Prof,dr Miladin Gligorić

Prof.dr Milenko Pikula

Prof.dr Milomir Šoja

Doc.dr Tatjana Pandurević

Doc.dr Goran Perković

Doc.dr Ljubica Vasilјević

Doc.dr Aleksandra Govedarica-Lučić

Doc.dr Grujica Vico

Doc.dr Branislav Drašković

Dr Miroslav Lalović

Dr Mirjana Mojević

Mr DejanaTešanović

Mr Vesna Tunguz

Mr Milana Šilј

Mr Siniša Berjan

Mr Ivana Bošković

Mr Tanja Jakišić

Mr Nataša Bratić

Mr Mirjana Stojanović

Mr Milan Jugović

Mr Milenko Smilјanić

Mladen Ignjatović

Branka Govedarica, dipl.inž.

Tijana Pekić, dipl.inž.

Milena Stanković, dipl.inž.

Stefan Bojić, dipl.inž.

Vladan Todić

Aleksandar Došić

Nikolina Kulina, student

Bogdan Klačar, student

Duško Dragičević, student

Vladan Stanišić, student

Vuk Kovačević, student

Miladin Stjepanović, student

Dušan Andrijašević, st. II cikl.High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT