Štampa

NNV

on . Posted in materijali

Nastavno - naučno vijeće Fakulteta čine zaposleni nastavnici i saradnici, sa punim radnim vremenom, i studenti u skladu sa zakonskim proipisima.
Nastavno - naučno vijeće:
•    donosi statut fakulteta,
•    daje mišljenje dekanu o akademskim, naučnim i stručnim pitanjima,
•    prati rad studenata na Fakultetu,
•    daje prijedloge Senatu Univerziteta o izmjenama u studijskim programima, nastavnim metodama,
•    predlaže rektoru imenovanje dekana i prodekana,
•    bira predstavnika u Senat,
•    predlaže Senatu program razvoja organizacione jedinice,
•    daje prijedloge Senatu za broj studenata, kao i  kriterijum za upis na Fakultet.

Spisak članova Naučno - nastavnog vijeća možete preuzeti ovdje

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT